Про заміщення вакантних посад на конкурсній основі

Голові конкурсної комісії Гатненської сільської ради

Лєзніку М.Г.

_____________________

тел.__________________

 

 

 

Заява

 

         Прошу Вашого дозволу прийняти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади _____________________________

         Ознайомлений/на:

  • із встановленими у законодавстві обмеженнями, щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
  • з переліком питань для перевірки знання Конституції України, Законів України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції”, специфіки функціональних повноважень.

Декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сім'ї заповнив/ла.

 

 

 

 

Дата                                                                                  підпис

 

Документи необхідні для участі в конкурсі:

- заява про участь у конкурсі;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

 

- дві фотокартки розміром 4х6см;  1 фотокартка 3х4см;

- документи про освіту; підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

 

- відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;

 

- копія першої, другої, одинадцятої сторінок паспорта громадянина України.

- копія ідентифікаційного коду;

копія трудової книжки

 

копію сторінок військового квитка (для військовозобов’язаних).

 

довідку про стан здоров’я;

 

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

 

  Прийом документів протягом 30 календарних днів з моменту опублікування оголошення в газеті "Новий день".